दिव्यांग ऑनलाईन नोंदणी

विविध योजनांची माहिती

दिव्यांग व्यक्तींना स्टॉल परवाना देणेबाबत

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांग व्यक्तींना विविध व्यवसायाचे प्रशिक्षण

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांग व्यक्तींना कृत्रिम अवयव व साधने पुरविणे

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
मीरा भायंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांग विध्यार्थ्यांना शैक्षणिक फी देणे

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांग व्यक्तींना रोजगारासाठी व विजभांडवलासाठी आर्थिक मदत करणे

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांग व्यक्तींना उदरनिर्वाहासाठी व्यवसायाकरिता साहित्य खरेदीसाठी अनुदान

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांग व्यक्तीसाठी क्रीडा, चित्रकला, हस्तकला इ. स्पर्धा आयोजित करणे

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांगांच्या लग्नासाठी अर्थसहाय्य करणे

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांग मुलांसाठी शाळा

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download
दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे

योजनेचा प्रकार : इतर

संक्षिप्त माहिती : योजनेची माहिती पाहण्यासाठी Download या लिंक वरती क्लिक करावे.

संकेतस्थळ : https://www.mbmc.gov.in/view/mr/social_developement_dep

Download

कॉपीराईट © 2019 मिरा भाईंदर महानगरपालिका, सर्व हक्क राखीव.