दिव्यांग ऑनलाईन नोंदणी - झोननिहाय एकूण दिव्यांग नोंदी

महानगरपालिका: मिरा भाईंदर महानगरपालिका
दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)
अ.नं.Registration_IdPhotoImagePathPramanptraPathनावझोनजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक 
1 8../GMPT/Photo/8.png../GMPT/Pramanptr/8.pdfसत्यवान महादेव राऊतप्रभाग समिती क्रं.२30/01/19679870302102 प्रमाणपत्र
2 48../GMPT/Photo/48../GMPT/Pramanptr/48सुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934 प्रमाणपत्र
3 49../GMPT/Photo/49.jpg../GMPT/Pramanptr/49.jpg प्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934 प्रमाणपत्र
4 50../GMPT/Photo/50.jpg../GMPT/Pramanptr/50.jpgसुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934 प्रमाणपत्र
5 16../GMPT/Photo/16../GMPT/Pramanptr/16Prita Anish Gargप्रभाग समिती क्रं.३11/10/19758652782720 प्रमाणपत्र
6 17../GMPT/Photo/17.jpg../GMPT/Pramanptr/17.jpgPRITA ANISH GARGप्रभाग समिती क्रं.३11/10/19758652782720 प्रमाणपत्र
7 22../GMPT/Photo/22.jpg../GMPT/Pramanptr/22.pdfPRAKASH MADHUKAR LANJEKARप्रभाग समिती क्रं.३08/11/19799323642881 प्रमाणपत्र
8 23../GMPT/Photo/23.jpg../GMPT/Pramanptr/23.pdfPRAKASH MADHUKAR LANJEKARप्रभाग समिती क्रं.३08/11/19799323642881 प्रमाणपत्र
9 35../GMPT/Photo/35.JPG../GMPT/Pramanptr/35.JPGHitendra Shantilal Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882 प्रमाणपत्र
10 36../GMPT/Photo/36../GMPT/Pramanptr/36 प्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882 प्रमाणपत्र
11 37../GMPT/Photo/37.JPG../GMPT/Pramanptr/37.JPGHitendra Shantilal Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882 प्रमाणपत्र
12 38../GMPT/Photo/38.jpg../GMPT/Pramanptr/38.JPGCharmi Hitendra Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३14/10/19899969168258 प्रमाणपत्र
13 45../GMPT/Photo/45.pdf../GMPT/Pramanptr/45Kaushik Dhirajlal Chitaliaप्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465 प्रमाणपत्र
14 46../GMPT/Photo/46../GMPT/Pramanptr/46 प्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465 प्रमाणपत्र
15 47../GMPT/Photo/47.pdf../GMPT/Pramanptr/47Kaushik Dhirajlal Chitaliaप्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465 प्रमाणपत्र
16 24../GMPT/Photo/24.jpg../GMPT/Pramanptr/24.jpgPriyanka Narsingh Maneप्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863 प्रमाणपत्र
17 25../GMPT/Photo/25../GMPT/Pramanptr/25 प्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863 प्रमाणपत्र
18 26../GMPT/Photo/26../GMPT/Pramanptr/26Priyanka Narsingh Maneप्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863 प्रमाणपत्र
19 40../GMPT/Photo/40../GMPT/Pramanptr/40.pdfRAJENDRA PANDHARINATH GHUGEप्रभाग समिती क्रं.४27/07/19829867399557 प्रमाणपत्र
20 52../GMPT/Photo/52.jpg../GMPT/Pramanptr/52.pngShivam Pradeep Yadavप्रभाग समिती क्रं.४20/02/19968169212003 प्रमाणपत्र
21 56../GMPT/Photo/56.jpg../GMPT/Pramanptr/56.jpgsanjay ramdas survaseप्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801 प्रमाणपत्र
22 57../GMPT/Photo/57../GMPT/Pramanptr/57 प्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801 प्रमाणपत्र
23 58../GMPT/Photo/58../GMPT/Pramanptr/58संजय रामदास सुरवसेप्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801 प्रमाणपत्र
24 5../GMPT/Photo/5../GMPT/Pramanptr/5.jpgNirav Kishorbhai Bhattप्रभाग समिती क्रं.५02/08/19909920842116 प्रमाणपत्र
25 12../GMPT/Photo/12.jpeg../GMPT/Pramanptr/12.jpegभद्रेश शांतीलाल शाहप्रभाग समिती क्रं.६22/06/19679324320680 प्रमाणपत्र
26 51../GMPT/Photo/51.pdf../GMPT/Pramanptr/51PANDURANG ANANDA SANGAREप्रभाग समिती क्रं.६29/06/19689969986541 प्रमाणपत्र
27 53../GMPT/Photo/53.jpg../GMPT/Pramanptr/53.jpgPriyanka Narsing Maneप्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863 प्रमाणपत्र
28 54../GMPT/Photo/54../GMPT/Pramanptr/54 प्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863 प्रमाणपत्र
29 55../GMPT/Photo/55../GMPT/Pramanptr/55Priyanka Narsing Maneप्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863 प्रमाणपत्र

महानगरपालिका: मिरा भाईंदर महानगरपालिका दिव्यांगत्वाचा प्रकार : ५) अस्थिव्यंग (Locomotor Disability)
अ.न.नावझोनजन्म दिनांक मोबाईल क्रमांक
1 सत्यवान महादेव राऊतप्रभाग समिती क्रं.२30/01/19679870302102
2 सुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934
3 प्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934
4 सुर्यकांत आनंद काळेप्रभाग समिती क्रं.२20/12/19769699641934
5 Prita Anish Gargप्रभाग समिती क्रं.३11/10/19758652782720
6 PRITA ANISH GARGप्रभाग समिती क्रं.३11/10/19758652782720
7 PRAKASH MADHUKAR LANJEKARप्रभाग समिती क्रं.३08/11/19799323642881
8 PRAKASH MADHUKAR LANJEKARप्रभाग समिती क्रं.३08/11/19799323642881
9 Hitendra Shantilal Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882
10 प्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882
11 Hitendra Shantilal Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३03/03/19859664815882
12 Charmi Hitendra Chhadwaप्रभाग समिती क्रं.३14/10/19899969168258
13 Kaushik Dhirajlal Chitaliaप्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465
14 प्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465
15 Kaushik Dhirajlal Chitaliaप्रभाग समिती क्रं.३01/09/19749323092465
16 Priyanka Narsingh Maneप्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863
17 प्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863
18 Priyanka Narsingh Maneप्रभाग समिती क्रं.४26/04/19929022612863
19 RAJENDRA PANDHARINATH GHUGEप्रभाग समिती क्रं.४27/07/19829867399557
20 Shivam Pradeep Yadavप्रभाग समिती क्रं.४20/02/19968169212003
21 sanjay ramdas survaseप्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801
22 प्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801
23 संजय रामदास सुरवसेप्रभाग समिती क्रं.४08/08/19779821743801
24 Nirav Kishorbhai Bhattप्रभाग समिती क्रं.५02/08/19909920842116
25 भद्रेश शांतीलाल शाहप्रभाग समिती क्रं.६22/06/19679324320680
26 PANDURANG ANANDA SANGAREप्रभाग समिती क्रं.६29/06/19689969986541
27 Priyanka Narsing Maneप्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863
28 प्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863
29 Priyanka Narsing Maneप्रभाग समिती क्रं.६26/04/19929022612863